İsim : Safir

Sertlik Derecesi : 9

Kimyasal Yapısı : Al2O3 + Fe, Ti, Cr, Si

Özgül Ağırlık : 3,9 – 4,1

Burçlar : Boğa, Yengeç, Yay

Çakralar : Boğaz, Alın

AÇIKLAMA

Yakut taşı gibi korindon grubuna aittir. Çeşitli renklerde bulunabilir.

FİZİKSEL ETKİLERİ

¨ Böbrekleri kuvvetlendirir.

¨ Kalbi kuvvetlendirir.

¨ Tüm salgı bezlerini harekete geçirici özelliğe sahiptir.

METAFİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

¨ Aşkta sadakati sağlar, yanlış davranışları engeller.

¨ İnancı güçlendirerek kişiye güven verir.

¨ Kişiye şefkat duygusu vererek ruhsal duyarlılığını artırır.

¨ Kuşkuların yok edilmesi ve kişinin ruhsal gelişime açık hale gelmesine yardımcı olur.

¨ Özgürlük hissi verir.

¨ Psişik yetenekleri artırır. Sezgiyi kuvvetlendirir.

Sinirleri sakinleştirir ve konsantrasyonu artırır.