İnsan zihninden her gün 60.000 civarı düşünce geçer. Bu düşünceleri sadece kitap okuyarak değiştirmek mümkün değildir. Bu nedenle çeşitli kaset ve CD’lere ses kaydı yapılıp dinlenerek düşünceler değiştirmeye çalışılmıştır.
Dünyada bu konuda bir çok yöntem geliştirilmiştir. Bu tekniklerin bazıları çok eski olmasına rağman günümüzde hala kullanılmaktatır… Reiki Enerji Ve Kuantum Merkezi olarak biz dünyada en çok kullanılan yöntemleri ve en başarılı yöntemleri inceleyerek kullanılan yöntemlerdeki birbirlerine göre eksikleri gördük ve kendi özgün yöntemimizi geliştirdik… Özgün tekniklerimizin başarılarını yıllardır danışanlarımızda gördük ve görmekteyiz.

Telkin: Arapça kökenli bir kelime olup, “Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama”, “Bilinç dışı bir sürecin aracılığı ile, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi”, “Aşılamak” anlamlarına gelir. Telkin kavramını biraz açacak olursak aslında yapılmak istenipte yapılamayan şeylerin bilinçaltını etkilenerek davranışların bilinçli bir şekilde yapılır hale getirilme aşamasıdır.

(Zihnimiz 1 sn.de 400 milyar bit bilgiyi içine alıyor ve bilinçaltına kaydediyor. Fakat bizler bilinç düzeyinde sadece 2000 ninden haberdar oluyoruz. Sizce de müthiş değil mi?)

Bilinçaltı Link Hattı