Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi Uyumlaması

Yeni yıla girerken geride bırakmanız gerekenleri tam olarak geride bırakmanız ve yeni yılda istediğiniz yeni sayfaları açabilmeniz için!

akaşik kayıtlarAkaşik Kayıtlar Nedir?

“Akaşik Kayıtlar” bir çok dilde bir çok karşılığı olan bu kavram incelenmeye, öğrenilmeye değer özellikler taşır. Akaşik kayıtlar geçmiş, şimidiki ve gelecekteki herşeyin bilgisini taşır. Başka bir değişle yaradılışın başından sonuna kadar tüm bilgiyi içeren bir tür arşivdir.

Her düşünce, kelime, niyet, duygu ve eylem enerji oluşturur ve bunlar kaydedilir.

Akaşik Kayıtlar, bizim bu enkarnasyonumuza kadar geçirmiş olduğumuz bütün yaşamlarımızda sahip olduğumuz bilgilerin depolanmış olduğu bellektir.

Akaşik Kayıtlar ya da diğer bir ismi ile Yaşam Kitabı’nda bireysel ya da evrensel (tüm oluşlar, tüm yaşamlar, düşünceler, duygular, kelimeler, niyetler vb.) zaman-mekan olmaksızın mevcuttur.

Her ruhun kaydı benzersiz belli bir frekanstadır, evreninyaşam çiçeği enerjileri içine kodlanmış bir parmak izi gibi. Kayıtlar bireyleri ileriye taşımak, şifa, başarılı olmak ve gerçeği öğrenmeye yardımcı olur.

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi, kişinin ruhunun çektiği acının kaynağını temizler, bu temizlik karmik ve enerjisel düzeyle sınırlı değildir! Böylece sonsuz ve gereksiz acıyı durdurabilir, kişi burada ve şimdi özgür olabilir.

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi Uyumlaması Detaylı Bilgi Ve Katılım İçin Buraya Tıklayınız.

http://takyonturkiye.com/akasik-kayitlar-temizlik-guclendirmesi-uyumlamasi-27-aralik-30-aralik-2013-uzaktan-uyumlama/