Üçüncü göz (diğer adı ile içsel göz) doğunun ve batının ruhani geleneklerinde, mistik ve ezoterik kavramlarda kullanılan alın – ajna çakrası ile ilgilidir. İçsel âlemlere ve yüksek bilince açılan kapı gibidir. Yakın çağ spiritüalizminde, aydınlanma durumunu sembolize eder ve alternatif olarak derin kişisel spritüel veya psikolojik önemi olan zihinsel görüntüleri çağrışım yapar. Üçüncü göz, çoğu zaman vizyonlarla, altıncı hisle (çakra ve aura gözlemleme yeteneğini de kapsar), önsezi ve beden dışı deneyimlerle ilgilidir.

Bu sistemin uyumlamasını almak ve öğrenmek için önşart: Reiki Master olmak ve kendize 21 gün boyunca şifa çalışması yapmış olmak.

İndigo 3.Göz Güç Sistemi Üç tane uyulmamadan oluşur, bunlar:

  1. Üçüncü Göz Temizlik Uyumlaması: Bu uyumlamanın amacı kişinin tüm negatif enerji ve blokajlarının temizlenmesidir. Anksiyete, korku ve güvensizlik üçüncü gözdeki bazı blokajlardır.
  2. Üçüncü Göz Aktivasyon Uyumlaması: Bu uyumlamanın amacı 3.Göz’ü aktif etmektir.
  3. İndigo Üçüncü Göz Güç Uyumlaması: Bu sistemin ana uyulmamasıdır ve epifiz, hipofiz ve sinir sistemi ile doğrudan bağlantı kurar. Üçüncü gözü yavaşça ve güvenli olarak yüksek frekansa ve aktiflik düzeyine getirir. Böylelikle, zihinsel yetenekler, zekâ, hayal gücü, öngörüş hayatın her alanında gelişir. Sinir sistemi de sakinleşir ve dengeye gelir. Bu uyumlama şifacı yeteneklerini de artırır. Burada bir sembol kullanılır.

Sistem hakkında daha fazla bilgi ve uyumlama için buraya tıklayınız.

http://takyonturkiye.com/indigo-3-goz-guc-sistemi/