karmaKarmik hastalık temizliği, kişinin şu anki ve geçmiş yaşamlarındaki deneyimlerine ilişkin, derinlemesine bastırılmış anıları ve sağlıkla ilgili konuları temizleyecektir. Bu bastırmalar kişinin şu anki bedeninde varolan genetik ve biyolojik hastalıkları da temizleyip ortaya çıkışını engelleyebilir.

Gerçekleşen bir eterik bedenlerin yıkanıp temizlenmesi olayı, karmik olarak başlatılmış herhangi bir koşulu veya engeli serbest bırakır ve şifalandırır.

Kişiye, herhangi bir karmik sınırlamanın eğitici ruhsal amacına erişebilmesine olanak sağlayan yeni bir enerji gelecektir, öyle ki, kişi gelişme, bilgelik ve mükemmeliyet doğrultusundaki derslere erişebilecektir.

Olumsuz düşünme ve negatif kalıplar serbest bırakılacak ve şifalanacak ve olumlu düşünme ve davranışlar gelişecektir. Bilinçaltı temizlendikçe, bu, kişinin farklı düşünmesini sağlayacak ve kişi, karmik tetiklemelerle geride tutulmaktan çok, günlük yaşamında daha olumlu davranacaktır.

Bu enerji, kişinin zihninde yarattığı olumsuz karmik izleri arındırıp temizleyecektir.

Sonuç olarak kişi, bedenin hareketleri, konuşma ve zihne ilişkin daha büyük bir farkındalık ve bilince erişecek ve kendisine ve diğerlerine karşı zarar verici herhangi bir hareketi gerçekleştirmeyecektir.

Bu sistemin enerjisi kişiye, kişinin İlahi mirasının bir parçası oluş içerisinde sınırsız bir potansiyel geliştirmesine olanak sağlayacaktır.

Detaylı bilgi ve Uyumlama için buraya tıklayınız:

http://takyonturkiye.com/karmik-hastalik-temizligi/