Eğer hayatın gerçek başarısını yakalamak isterseniz, düşünce ve sevgi ile hareketin tinsel yasasına tam uygun bir yaşam sürülmelidir. Eğer kendinize “iradeyle yapacağım” derseniz, yaparsınız. Geriye bakarsanız üç şeyi başardığınızı göreceksiniz. İlki yüzünüzü doğru yöne dönmek. İkincisi yönünüzü orada sabit tutmak. Üçüncüsü ilerlemek için çabalamak -acele etmeden ileriye doğru gitmek ve hiçbir şey için durmamak.

Zihnin İlk Gücü

Yıllar önce zihnin içeriğini ve çalışmasını sihirli bir kutu olarak tasvir etmiştim, onu halısını yayan ve ortasına bir kutu koyan, sonra ondan birkaç kutu çıkaran ve tüm halı dolana kadar her birinden kutular çıkaran bir sihirbazın oluşturduğu kutular yuvasına benzetmiştim. Bu kutuları fikirlere benzetmiş ve her bir fikrin diğer sayısız fikirleri nasıl içerdiğini veya onları doğurduğunu betimlemiştim.

Şimdi zihnin içeriği ve çalışmasının doğasını açıklamak için günlük gazeteden rasgele bir ilan seçeceğim. İlan şöyle: “Lüks villa. Dağ eteklerinde. Muhteşem ağaçlar. Altı yatak odası. Dört banyo.”

Bu reklam bende nasıl bir etki yarattı? Arabamda kontağı çalıştırdığım zaman ne oluyorsa benzer bir etki oluştu. Motoru çalıştırdı. Arabanın içinde oturabilir ve motor rölantide çalışırken nereye gitmek istediğime karar verebilirim veya arabayı vitese geçirerek belirli bir yere yolculuğa çıkabilirim.

Zihnimde rölanti evresi başlıyor: “Ev”; ben içgüdüsel ve neredeyse bilinçsiz bir şekilde kendime bunu söylüyorum ve birçok “hafıza resmi” türüyor. Birçok! Binlercesi içinde yaşadığım evler -çocuklukta, gençlikte, orta yaşlarımda ve yaşlılıkta- ziyaret ettiklerim, yoldan geçerken baktıklarım, dergilerde gördüklerim… Eğer anlık olarak bu evlerden biri üzerinde durursam, binlerce detay ortaya çıkacaktır. Belki de üzerinde durduğum şey bir kapıdır. Aniden farklı bir boyut, renk ve modeldeki -çeşitli şekillerde bile- yüzlerce ve yüzlerce kapı fikri oluşacak, ortalıkta durup, itişip kakışarak seslenecekler: “Bana bak! Bana bak!”

Ne zihnimdeki bu “hafıza resimleri”nin sayısını hesaplamaya çalışacağım, ne de devam edersem gelecekteki tecrübelerimle oluşacak olanları. Ama en önemsizlerinden bile şaşılacak kadar çoğalacağını kabul edeceğim. Bu bana Doğulu bir hükümdara dair eski bir hikayeyi hatırlattı: Hükümdar kullarından birine bir lütuf sözü verir, kul da satranç tahtasının ilk karesi için bir tane pirinç, ikinci kare için iki tane pirinç, üçüncü için dört tane pirinç ister ve bu böyle tüm kareler için devam eder. Hükümdar gülümseyerek kabul eder; az bir düşünmeyle fark edilir ki bu bütün imparatorluğun, hatta yeryüzündeki tüm imparatorlukların, hatta birçok dünyanın batmasına yetecek bir miktardır.

Zihnimde ben de fark ediyorum ki, geçmişte gördüğüm evler ve gelecekte göreceğim evler var; gördüğüm evlerin parçalarının yeniden düzenlenmesi, yeniden birleştirilmesi. Bu durumda tıpkı gerçek gibi imajinasyon dünyasına geçebilir ve kuşların, solucanların, cücelerin evlerini, cennetteki evleri düşünebilirim; bu işin neredeyse bir sonu yok.

Ama bu işlemin de bir sonu var ve içimden şöyle bir ses gelir: “Bütün bunların içinden hangisini irdelemek veya hangisinin üzerinde düşünmek istersin?” Şimdi ortaya zihnin iki gücü daha çıktı. Kendime şunu söylediğimi fark ediyorum: “Bunu istiyorum, şunu istemiyorum.” Bunun sonucunda bazı “hafıza resimleri”ni göz önünden uzaklaştırırken, diğerlerinin kalmasını istiyorum. Bu ilgi duyma, sevme işlemidir.

Sonra ortaya bir karar çıkar: “Bunu istiyorum. Buna devam edip, bunun için çalışacağım. Bunun üzerine düşüneceğim.” Şimdi rölanti devresi bitmiş olur, vites geçirilir ve sürüş başlar.