Neden dalın ucuna uzanmayalım?

Meyve hemen orada duruyor. Will Rogers

Kendini geliştirmeye yönelik ilk adım kendini bilmektir, şu anda nasıl bir dinleyici olduğunuza bir göz atalım. Bu ön test, aynı zamanda tartışmaya yöneldiğimiz dinlemeye dair tavırların geniş yelpazesini de fark etmenizi sağlayacak. Her bir soru üzerinde dikkatle düşünün ve her bir davranış türünü sürekli olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi tespit edin. Ardından yanıtlarınızı     EVET    HAYIR    BAZEN olarak vererek, cevap anahtarından kontrol edip puanlarınızı toplayın.

YAPAR MISINIZ? 

 1. Konuşmacı konuşmasını sürdürürken kendi söylediğiniz şeyi düşünür müsünüz?
 2. Aynı şekilde düşünmediğiniz veya duymak istemediğiniz şekilde konuşan kişileri dinlemez misiniz?

 3. Çok önemsiz de olsa tanıştığınız her insandan bir şeyler öğrenir misiniz?

 4. Konuşan kişiyle göz temasını sürdürür müsünüz?

 5. Birebir veya küçük gruplardaki diyaloglar sırasında kendinize fazla odaklanır mısınız?

 6. Sık sık konuşmacıyı susturur musunuz?

 7. Toplantılar veya sunumlar sırasında uyuya kalır veya gündüz düşü kurar mısınız?

 8. Doğru anlayıp anlamadığınızdan emin olmak için verilen bilgileri veya mesajları tekrar eder misiniz?

 9. Savunmaya geçmeden veya fiziksel olarak gerilmeden, konuşmacının size karşı olumsuz duygularını aktarmasını izin verir misiniz?

 10. Konuşmacının sözlerinin arka plandaki anlamı yüz ifadesi ve mimiklerinden anlamaya çalışarak dinler misiniz?

 11. Diğer kültürlerden olan insanlarla konuşurken kendinizi hüsrana uğramış veya sabırsız hisseder misiniz?

12.Bilinmeyen kelimelerle ya da jargonla ilgili araştırma yapar mısınız?

13.Dinlemiyorken dinliyormuş gibi görünür müsünüz?

14.Konuşmacıyı yargılamadan veya eleştirmeden dinler misiniz?

15.Size sorulmadan tavsiyelerde bulunmaya kalkışır mısınız?

16.Hemen konuya girmek yerine lafı uzatır mısınız?

17.Hatırlamanıza yardımcı olması için notlar alır mısınız?

18.Konuşmakta olduğunuz kişinin o anki halini (üzgün, paniklemiş, işitme engelli vs.) hesaba katar mısınız?

19.Bir konuşmacının fiziksel görünümünün ya da belli bir hareketi (üslubu, tiki) sürekli tekrar etmesinin sizi dinlemekten alıkoymasına izin verir misiniz?

20.Tanıştırıldıktan sonra bir kişinin adını hatırlar mısınız?

21.Konuşmacının söyleyeceği şeyi bildiğinizi farz edip dinlemeyi keser misiniz?

22.Karşılıklı konuştuğunuz kişiyle aranızda sessizlik meydana geldiğinde kendinizi rahatsız hisseder misiniz?

23.Diğer kişiye kendinizi anlatabildiğinizden emin olmak için bir özet vermesini (geri besleme) ister misiniz?

24.Konuşmanıza kendinizi kötü gösteren sözlerle başlar mısınız?

25.Ekip arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle, gelir elde etmekten daha çok sıcak ilişkiler geliştirmeyi düşünür müsünüz?

PUANLAMA: Yanıtlarınızı aşağıdaki çizelge ile karşılaştırın, anahtara uyan her bir yanıt için kendinize 1 puan verin. Sorulardan herhangi birine bazen yanıtını verdiyseniz, ona yarım puan verin ve puanlarınızı toplayın.

1. H          6. H            11. H            16. H            21. H

2. H          7. H            12. E            17. E            22. H

3. E          8. E            13. H             18. E            23. E

4. E          9. E            14. E            19. H            24. H

5. H          10. H         15. H          20. E            25. E

TOPLAM PUAN:   ……

21 veya daha fazla puan topladıysanız tebrikler! Okumaya ve zaten iyi yaptığınız şeyi güçlendirmeye devam edin. Hangi alanlarda kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerektiğine dikkat edin. Acaba daha fazla uyum ihtiyacınız olduğu dinleme alışkanlıklarınız olabilir mi? Bu kitaptaki “Yanlış Anlamanın Kalın Duvarları”, “Dikkat Kesilmek: An İçinde Dinlemek” ve “Stres Altında Dinlemek” başlıklı bölümler özellikle dinleme yeteneğinizi güçlendirme konusunda size yardımcı olacaktır. İyi dinleyiciler stres altında dinleme yeteneklerini biraz daha geliştirip mükemmelleştirebilir ve daha iyi dinleme konusunda başkalarına yardımcı olabilir.

16 ile 20 arasında puanlar, genelde ana fikirlerin çoğunu anladığınızı ama mesajın geri kalanının önemli bir kısmını dikkatinizi sürdürmeyi önleyen engellerden dolayı kaçırdığınızı gösterir. Konuşmacıdan koptuğunuzu ve başka şeyleri ya da daha sonra söyleyeceklerinizi düşünmeye başladığınızı hissedebilirsiniz. Bu seviyede puan toplayanlar genelde, sık sık detayları kontrol etmenin gerekli olduğunu düşünürler. Bu kitabın “Dikkat Kesilmek: An İçinde Dinlemek” ve “Dinleme Hafızınızı Geliştirin: Kullanan Kaybetmez!” başlıklı bölümlerden özellikle faydalanabilirsiniz.

10 ile 15 arasındaki puanlar, kendi işlerinize konuşmacının ihtiyacından daha fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Bu ise dikkatiniz kolayca dağılıyor ve dinlemeyi bir görev olarak görüyorsunuz demektir. Muhtemelen kişisel hükümleriniz sizi, konuşmacıyı tam olarak anlamaktan alıkoyuyordur. Kitaptaki “Yanlış Anlamanın Kalın Duvarları” başlıklı bölüm size, mesajın tamamını anlamamanıza neden olan birçok engel üzerinde çalışmanız yardımcı olacaktır. “Zihinlerinde Hangi Film Oynuyor?” ve “Dikkat Kesilmek: An İçinde Dinlemek” başlıklı bölümlere özel bir ilgi gösterin; bu bölümler konuşulan mesaj üzerinde odaklanmanızı sağlayacaktır.

9’dan daha az puan tutturanlarınız, bu kitapta verilen önerileri uygulayarak iletişim becerilerinde etkileyici gelişmeler gösterebilirler. Çoğu zaman dinlemeyi sıkıcı bir aktivite olarak tecrübe edersiniz. Sık sık hafızanızın zayıf olduğundan şikayet ediyor veya sunumlarda, sınıf içinde başarı sağlamada bilgiyi aklınızda tutmaya çalışırken büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz.

Birçok soruya “bazen” yanıtını verdiyseniz siz açıkçası “bazen” iyi bir dinleyicisiniz. Muhtemelen hata konsantre olabilme yeteneğinizdedir ve/veya çok eleştirici bir bireysinizdir ve bir dinleme fırsatını buna değip değmeyeceğine dair kolayca yargılamaktasınızdır. Yine de birinin söyleyecek bir şeyleri olduğunda kendinizi tam olarak dinlemeye vermenin sağladığı tatmin hissini yaşamışsınızdır. Her dinleme fırsatında, bu tamamen kendini verme hissinin açığa çıkmasına izin verdiğinizde ne kadar başarılı ve etkili olabileceğinizi düşünün.

İyi dinlemek için gerekenlerin bazılarını gördük şimdi dinlemenin pratik bir tanımının bu konunun birçok yönünü nasıl kapsadığına göz atalım. Dinleme yeteneklerin de özenli davranan kişinin yapısını şöyle sıralabiliriz:

 • Söylenen sözü doğru olarak algılamak, mesajın tamamını (sözleri, mimikleri ve yüz ifadelerini) peşin hükümsüz bir tavırla yorumlama,
 • Bilgiyi daha sonra da kullanmak üzere akılda tutma,
 • Söylenen söze verilen dikkati isteğinize göre sürdürme, dinleme süreci ona zaman ayırmanızı gerektirir,
 • Bir yandan ne söylediğinize dikkat etmekte ve böylece mesajı doğru aktarmaya özen göstermekteyken bu sırada sözünüzün kesilebilme ihtimaline karşı duyarlı olma,
 • Konuşan kişiyi yürekten konuşması ve düşüncelerini sansürlemeden ifade etmesi için teşvik etme. Bu tavır karşınızdaki kişinin kendini değerli ve saygın hissetmesini sağlar.

Gerçek iletişim gücünüz doğal dinleme yeteneğinizi kullanmaktan geçer. Verilen bilgiyle özenle ilgilenmeyi, yeni bir anlayış kazanmayı ve onu hatırlayabilmeyi, böylece doğal dinleme yeteneğinizi kullanmayı öğrenirsiniz. Dikkatle dinlemek, iletişim kurmak için zihnin ve bedenin beraber çalışmasıdır. Dahası dikkatli bir şekilde dinlemek için iki adet çalışan kulağa gerek yoktur. Dikkatle dinlemek bir insanın görebilmesini, duyabilmesini ve tüm varlığıyla hissedebilmesini gerektirir. Verilen mesaja şuurlu olarak katılmak yani dikkatini vermek, mesaj ister söylensin ister ima edilsin, amacı ve konuşmacının deneyimini olabildiğince yakından anlayabilmek demektir.

Dinlemenin Zen’i,   Rebecca Z.Shafir