KALITSAL BOZUKLUĞUMUZ

İnsanlığın antik dinlerine ve ruhsal geleneklerine daha derinden baktığımızda, yüzeyde aralarında birçok fark­lılık olmasına rağmen, iki temel konuda çoğunun aynı fikirde olduğunu görürsünüz. Bu görüşleri tanımlamak için kullandıkları kelimeler değişebilir ama hepsi yine de tek bir temel gerçeğe işaret ederler. Aslında bu temel gerçek iki aşamalıdır: Birinci aşaması, çoğu insanların "normal" zihin durumlarının bozukluk ve hatta delilik diyebileceğimiz şekilde olmasıdır. Hinduizm'in temelin­deki belli öğretiler, bu bozukluğu kolektif zihinsel ra­hatsızlığa yakın bir şekilde görmektedir ve buna "al­danma perdesi" anlamına gelen maya adını vermekte­dir. En büyük Hintli bilgelerden biri olan Ramana Ma-harshi, açıkça şöyle demiştir: "Zihin mayadır."