Eterik Beden

Einstein’ın rölativite teorisi herşeyin enerji olduğunu kanıtlama olanağını vermiştir. Bu keşif, materyalist kavramların ve evrenle ilgili açıklamaların ölüm fermanı olarak yorumlandı. Çünkü evrenin kendisini gösterdiği – güneş, gezegenler ya da doğanın çeşitli alemlerinde – herşey bir enerji formudur. Sübtildir, elle tutulamaz ama sağlamdır. Şimdi enerjiye “varolan herşey” olarak bakılıyor. Dünyamız enerji denizlerinden tezahür etmiştir.formların yaşadığı, hareket ettiği ve varolduğu ortamı meydana getirirler. Bütün formlar canlı enerjilerden oluşmuşlardır, birbirleriyle ilişki halinde titreşirler. Ancak hepsinin kendisine özgü nitelikleri ve nicelikleri vardır. Bazıları form biçiminde kendisini gösterir, diğerleri bu

Aynı zamanda, bir formun içinde başka bir formun varolduğunu da görebiliriz, içinde bulunduğumuz oda bir evin içindedir. Bu ev de, daha büyük evler topluluğunun içinde bulunan evler gurubunun içindedir. Peşpeşe gelen her form, daha büyük bir bütünün parçasıdır.Her ne kadar, her zaman bunun bilincinde olmasakta, biz bir enerji okyanusunun içinde yaşıyoruz. Biz kendimiz enerjilerden meydana geliyoruz; ve tüm bu enerjiler birbirleriyle bağlantı içindeler ve gezegenimizin enerjiden oluşan yapısının sentezidirler.

Bu enerji yapısına “eterik” adı verilir. Her insanın eterik ya da enerji bedeni (aura), gezegenimizin eterik yapısının bir parçası, dolayısıyla da güneşparçasıdır. Bu ortam aracılığıyla, her insan temelde tanrısal yaşamın küçük ya da büyük olarak ifade bulduğu her şeyle ilişkilidir. Aslında, doğada varolan her formun enerji bedeni, tek bir evrensel yaşam formunun bir parçasından ibarettir – Tanrının kendisi. Eterik beden aslında enerjiden başka bir şey değildir. Görevi değişik tür ve derecelerdeki enerji dürtülerini almak, yaymak ve bu güç dürtüleri ve dalgaları sayesinde harekete geçmektir.

Aslında her seviyedeki ve türdeki telepatik etkileşimlerin, hem insanlar hem de guruplar arasındaki ilişkilerin ve her formdaki öznel çalışmanın temelini oluşturur. Eterik beden, aynı zamanda, zihinsel ve duygusal dürtülerle, fiziksel formun dışındaki dünyanın bağlantı kurmalarını sağlar. Eterik bedenin ağı aracılığıyla, enerjiler her tür yaşam biçiminin faaliyetlerini ve özelliklerini dışa vurmak üzere sürekli hareket ederler, dolaşırlar ve onları belirlerler. Bu tek bir birey, bütün insanoğlu , gezegenimiz ve ötesi için varolan bir gerçektir.

REİKİ ESNASINDA AURA

Yukarıdaki fotoğraf reiki seansı sırasında Kirlian tekniği ile çekilmiştir. Auradaki mor-menekşe tonlarının artmasının nedeni ruhsal şifa yapılmasıdır.

————————————————————————————

Reiki Uygulamaya başlamadan önce örnek bir kişinin Aurası yıl 2000

2001 yılında aynı kişinin Aurası

2006 yılında aynı kişinin Aurası

Yukarıdaki resimler Kirlian makinası ile çekilmiştir ve reikijoy sitesinden alınmıştır. Reiki ile auratik alanda sağlanan gelişme çok dikkat çekicidir.

———————————————————————————–

UZAKTAN UYUMLAMA’NIN ETKİSİNİ GÖSTEREN FOTOĞRAFLAR

Aşağıda çok çarpıcı 2 tane Kirlian resmi göreceksiniz. Bir tanesi masterın öğrencisini uzaktan uyumlamadan önceki, öğrencisinin parmaklarının enerjisini gösteren fotoğraf,diğeri ise uzaktan uyumlamadan sonra öğrencinin çektirdiği parmak aurasının Kirlian fotoğrafı.

ÖNCE

UZAKTAN UYUMLAMADAN SONRA

Uyumlamadan sonra enerjinin yayılımı ve dengesi sağlanmıştır ve ortada görülen parmak ucundan çıkan enerjinin büyüklüğü ilk fotoğrafa göre dikkat çekicidir. İk fotoğrafta parmak ucu olduğu gibi görülürken,ikincide parmak ucunda büyük bir enerji yoğunlaşması olmuştur. Ayrıca mor tonlara doğru dönen auratik alan şifacılığın bir başka göstergesidir.